Beszédindítás kicsiknek:

Sün Soma és varázslatos világa: Olyan foglalkozás sorozatot szerettem volna vezetni, ami kisebbeknek szól, eszközökben gazdag, fejleszti a gyerekek azon részképességeit, amik a beszéd beindításához, fejlődéséhez elengedhetetlenek. De legfőképpen az vezérelt, hogy 45 percen keresztül igazán jól érezzük egymással magunkat! Háromgyermekes anyaként az a tapasztalatom, hogy kisgyermekkorban különösen fontos a gyerekeknek az állandóság, az ismétlődés, mert biztonságérzetet ad. Kellett hát egy figura, ami keretbe ágyazza az órákat, ami hétről hétre újra megjelenik, és a gyerekek várhatják őt. Saját gyermekeim inspirálták Sün Soma alakját, mert évek óta kedvenc bábjuk volt itthon. A hangutánzásokat állatbábokkal, a hallási figyelem fejlesztést csörgőkkel, dobokkal, furulyával, a testséma tudatot mondókákkal, a ritmusérzékelést versekkel, dalokkal segítettem meg. A nagymozgások minden alkalommal központi szerepet kaptak az órákon, hiszen a nagymozgás fejlesztése erősíti a beszédfejlődést is. 
Végre tényleg megszületett a foglalkozások alapja, mely egy keretmeséből, sok ismétlődő mozzanatból, és még több érdekes újdonságból tevődött össze. Izgatottan vártam a kezdést! Boldogan láttam, hogy a gyerekek is!! Hihetetlen érzés volt látni a csillogó szemüket, lelkes arcukat, és együtt lettünk részesei egy igazi utazásnak! Volt, aki kicsit később kapcsolódott be a játékba, voltak félénkebbek is, de néhány hét alatt – mindenki a saját ritmusában – Sün Soma barátja lett. A szülőktől is egyre több visszajelzés érkezett, miszerint gyermeke otthon is bemutatott néhány közösen tanult mozzanatot.
Számomra nagyon jó tapasztalat volt megélni, ahogy alkalomról alkalomra ügyesednek a gyerekek. Megtanultak saját testen és térben tájékozódni, figyelmük, észlelésük fejlődött, egyre jobban követték az óra menetét, sőt, lassan ők kezdték el helyettem a mondókák, versek, dalok szövegét. Ügyesen megtanulták a színeket, szókincsük, kifejezőkészségük is gazdagabb lett. Logopédusként az artikulációs izomzat erősítésére is nagy hangsúlyt fektettem a fújásokkal, csettintésekkel, hangutánzó szavak gyakorlásával.
Sün Soma érkezése varázslat lett, amit egész héten vártak. És én is. Nem gondoltam volna, hogy ilyen kicsi korban ennyire gyorsan és hatékonyan lehet közösen játszani, hétről hétre ügyesedni. Örülök, hogy pár éve útnak indult ez a program, mely mindig magával ragad engem is.