Iskola előkészítő foglalkozások Mesezene módszerrel:

A foglalkozások célja az iskolai tanulási folyamatokat meghatározó kompetenciák és részképességek fejlesztése. Ezek között az olvasás-írás-szövegértés és matematikai területek szempontjából lényeges képességeken van a hangsúly, amik jól fejleszthetőek 5-6 éves kor között. Kiemelném a beszédészlelés, hallási figyelem, hallási differenciálás, szeriális emlékezet, beszédmegértés, vizuális percepció, finommotorika részképességeket, amik közül mindegyik sorra kerül az órákon.  
A foglalkozásokon tematikus rendszer lesz, ami az évszakok, ünnepek, szokások témakörére is épül. Az egész terápia különlegessége a Mesezene program, ami egy olvasás előkészítő módszer, és a Meixner-módszer alapja. 
Az órákon szeretetteljes légkörben, játékba ágyazott feladatokkal várom az iskolába készülő gyerekeket.