Néhány gondolat a megkésett beszédfejlődésről:

A tipikus beszédfejlődés alakulása függ a belső adottságoktól és a külső körülményektől. Napjainkban az összefüggő beszéd megindulásának felső „határa”: lányoknál 2 év, fiúknál 2,5 év. Erre az életkorra legalább 40-50 aktívan használt lexémával kell rendelkezni, amiket a gyermek adekvátan használ. Természetesen a hanghibák, szócsonkítások, nyelvtani hibák nem kapnak akkora hangsúlyt, hiszen 4,5-5 éves korig a fiziológiás pöszeség szakasza van jelen a beszéd-és nyelvfejlődésben. A megkésett beszédfejlődés biztos diagnózisához szükséges neurológiai, fülészeti, valamint szakértői bizottsági vizsgálat.

Milyen feltételek szükségesek a megfelelő beszédfejlődéshez?
–    ép idegrendszer (kizárható legyen az értelmi fogyatékosság, vagy egyéb szindróma, sérülés)
–    ép hallás
–    ép beszédszervek (organikusan és funkcionálisan)
–    megfelelő észlelés és megértés, egyéb jól működő részképességek
–    (életkornak megfelelő szociális érettség a verbális kapcsolatteremtéshez)
–    megfelelő beszédkörnyezet

(A Logopédiai jegyzet: Vassné Kovács Emőke)

Ha szülő már kicsiny gyermekénél is gyanakszik arra, hogy gyermeke beszéde lassabbban, nem a megfelelő ütemben fejlődik, érdemes kihasználni a különféle baba-mama játékos, több korcsoportra felosztott beszédindító foglalkozásokat. Ezek azoknál a gyerekeknél különösen hasznosak, akik még nem járnak közösségbe.

Néhány tipikus tünet, jel, ami segít a megkésett beszédfejlődés felismerésében:
–    csökkent beszédkészség
–    beszédfejlődés megrekedése (a csecsemő nem gagyog, gügyög, vagy nem örömteli, változatos a gagyogás, gügyögés)
–    a gyermek nem utánozza a környezete beszéd és egyébhangjait
–    motoros gyengeség tapasztalható
–    a beszéd produkció szegényes szókincsű, alakilag és tartalmilag is nehezen érthető, értelmezhető mások számára
–    sok az agrammatizmus

A statisztikai számítások szerint ezeknél a gyerekeknél gyakoribb a későbbi hadarás, dadogás, balkezesség, amuzikalitás (csökkent zenei készség) kialakulása. A matematikai készség viszont határozottan emelkedett szintű.